Zobacz to z JZO! | Soczewki progresywne, okularowe.

Rejestracja

Optyku! Aby zarejestrować się do programu Zobacz to z JZO! 2018 zakładasz tylko jedno konto główne (twoim loginem będzie numer NIP).
Następnie do konta głównego należy dodać wszystkie swoje salony oraz wybrać dostawców.
Punkty z podanych zakładów optycznych będą się automatycznie sumowały na koncie głównym.
Pamiętaj! Jeżeli nie dodasz salonów i odpowiadających im dostawców punkty nie będą się sumowały.